มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

11 January 2020

วันเด็กแห่งชาติ 2563 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยของเล่น อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาผ่านโรงเรียนและหน่วยงาน องค์กร จำนวน 35 แห่ง