มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมกับข่าวเวิร์คพอยท์ มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าพัดถล่ม

03 November 2020

3 พ.ย.63 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมกับ ทีมข่าวช่องเวิร์คพอยท์ จัดของใช้จำเป็น เช่น เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง และยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ชาวบ้าน 5 หลังคาเรือนผู้ประสบภัยน้ำป่าพัดถล่ม ที่บ้านวังใหม่ ม.8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี