เวิร์คพอยท์ จัดโครงการ Workpoint Zero Waste ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

25 February 2020

ตลอดเดือน ก.พ.63 บริษัทเวิร์คพอยท์ จัดโครงการ Workpoint Zero Waste กิจกรรมภายในที่ชวนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกการจัดการขยะผ่านเกมต่างๆ เพื่อความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการขยะทั้งระบบ

  • 3 ก.พ.63 นำพนักงานเวิร์คพอยท์ร่วมทำกิจกรรมคัดแยกขวดพลาสติก
  • 4 ก.พ.63 นำขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้ว ไปถวายแก่ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งไปเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ กรรมวิธีการนำขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • 7 ก.พ.63 สุภาพชาย บุตรจันทร์ และ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี รวมไปถึงเหล่าพนักงานเวิร์คพอยท์ ร่วมรักษาความสะอาด เก็บขยะ บริเวณริมถนน 2 ข้างทางถนนเลียบคลองเปรม รวมไปถึงริมคลองเปรมประชากร จากด้านหน้าบริษัท ผ่านหน้า ร.ร.วัดเปรมประชากร ไปจนถึงบริเวณหน้าวัดเปรมประชา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ที่สวยงามและจะได้มีน้ำคลองที่ใสสะอาดต่อไป ซึ่งทุกคนก็ยิ้มแย้มร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะกันอย่างแข็งขัน นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ชาวเวิร์คพอยท์มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป
  • 13 ก.พ.63 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกการจัดการขยะผ่านเกมต่างๆ เพื่อความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการขยะทั้งระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมตาวิเศษ มาร่วมจัดกิจกรรมเรื่องการลดและแยกขยะ แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดด้านสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาสั้นๆ
  • 20 ก.พ.63 พนักงานเวิร์คพอยท์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การแยกขยะและการทำขวดพลาสอิฐ (Eco Brick) ร่วมกับโครงการ charity DIY ปลุกพลังเปลี่ยนไทย โดยมีวิทยากร ย่านิด และน้ากุ้งจากโครงการผึ้งน้อยนักสู้ มาให้ความรู้และลงมือทำ Eco Brick มอบให้ผึ้งน้อยนักสู้ไปทำบ้านดิน ในศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ที่ให้ความสําคัญเรื่องขยะพลาสติกที่กลับมามีประโยชน์ใหม่
  • 25 ก.พ.63 กิจกรรมลานดำ Zero Waste ตลาดรักษ์โลก ที่สนับสนุนสินค้ารักษ์โลก ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยมีร้านค้ารักษ์โลก อาทิ Refill Station จาก Hug Organic ,มาดีรักษ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาด จากผลไม้ สมุนไพรและพืชพันธุ์ธรรมชาติ 100% และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยทุกร้านจะไม่นำถุงพลาสติก หรือภาชนะที่เป็นโฟมมาใช้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานนำเอาภาชนะมาใส่ของที่ซื้อเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่ารักๆ Clothes Swapping เสื้อแลกเสื้อ โดยให้พนักงานนำเสื้อผ้าสภาพดี มาแลกกับเพื่อน เป็นการลดขยะแฟชั่นได้เป็นอย่างดี