ชิน ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์ 23 คว้ารางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกร และ ผู้ประกาศข่าวดีเด่น

08 July 2022

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ชิน ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วง 2 ข่าวใหญ่เวิร์คพอยท์ และ ชิน สแกนโกง เข้ารับโล่รางวัล “ฐานันดร๔” ในสาขารางวัลพิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่น ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร๔” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ และได้รับความกรุณาจาก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการจัดงานมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย โดย พิธีมอบโล่รางวัล มีจุดประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นักข่าว, สื่อมวลชน, และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, องค์กร รวมทั้งหมด 87 รางวัล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. สาขานักข่าวสื่อมวลชน / องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี
  2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี

ติดตามการรายงานข่าวของชิน ธนภัทร ติรางกูล ได้ใน 2 ข่าวใหญ่เวิร์คพอยท์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.00 น. และ ชิน สแกนโกง ในข่าวเที่ยงสดจากที่จริง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23