15 สิงหาคม “เจอะและจอง” คอนเสิร์ตเพลงประภาส 2

14 August 2015

คอนเสิร์ตเพลงประภาส 2

ขายบัตรวันแรกแบบไก่โห่(early bird) ในงาน"เจอะและจอง" 15 สิงหาคม
ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10:30 น.
บัตรจะเริ่มจำหน่ายออนไลน์ ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์  ในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 10:00 น.

*********************************************************************************

รายละเอียด  :   คอนเสิร์ตเพลงประภาส 2
สถานที่แสดง :  โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน, กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย
วันแสดง : 9-10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รอบการแสดง:
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558            : 19.30 น.
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558          : 14.00 น. 
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558      : 14.00 น.  และ  19.30 น

ราคาบัตร : 3,800 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท