รางวัล "HOWE AWARDS 2023"

รางวัล "HOWE AWARDS 2023"

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2023 ประเภท HOWE SMART BUSINESS AWARD ในงานประกาศรางวัล HOWE AWARDS 2023 จัดโดย Howe Magazine เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ จากรายการ “ชิงร้อย ชิงล้าน” จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น รายการ “ปัญญาปันสุข” จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ
รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ

รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์พระพันปีหลวงฯ แม่พระแห่งแผ่นดิน” เต้ย จักร์รินท์ ศิลา จัดโดยสมาคมสตรีไทยสากล ร่วมกับ 10 หน่วยงานสมาคมฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2563

รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้
รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้

รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้” มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ในงานจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 วันที่ 20 สิงหาคม2563

รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ปัญญาปันสุข”
รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ปัญญาปันสุข”

ให้แก่ รายการ “ปัญญาปันสุข” มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ในงานจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 วันที่ 20 สิงหาคม2563

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รวมมิตร คงชาตรี จากเพลง “ ฝันที่รอ” จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563  สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563 สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563 สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซัน วงศธร สมศรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563  สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563 สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

รางวัลวัฒนเมธาวี ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน2563 สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(เพลงไทยลูกทุ่ง) น้ำ กนกวรรณ วันทะวงษ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563