รางวัล Thailand Zocial Awards 2021  ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย ‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2564
รางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์
รางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์

รางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 รายการ “คุณพระช่วย” มอบโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่น
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่น

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่น รายการ “ร้องข้ามกำแพง” จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 17 กันยายน 2564

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม จากสกู๊ป “สูญสิ้น สูญหาย ไม่สิ้นหวัง” ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วันที่ 11 กันยายน 2564

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021  ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media
รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย ‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2564

รางวัล  D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม
รางวัล D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม

รางวัล D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ รายการ “ชิงร้อยชิงล้าน” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน 2564

รางวัล  D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลรายการยอดนิยม
รางวัล D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลรายการยอดนิยม

รางวัล D Online Awards 2021 ประเภทรางวัลรายการยอดนิยม รายการ “ร้องข้ามกำแพง” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน 2564

รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ Thailand Master Youth3  (2020-2021)
รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ Thailand Master Youth3 (2020-2021)

รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ Thailand Master Youth3 (2020-2021) รางวัลรายการผู้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนดีเด่น รายการ “LODI X NEXT IDOL” จัดโดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย วันที่ 3 เมษายน 2564

โล่เกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดี
โล่เกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดี

โล่เกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดี รายการ “ปัญญาปันสุข” บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบโดยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในงานเสวนา "สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 3" วันที่ 23 มีนาคม 2564