รางวัลเกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

รางวัลเกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 ด้านสังคม จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

รางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11
รางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

รายการ “ร้องข้ามกำแพง The Wall Song” รับรางวัลชนะเลิศ Best Content Performance on Social Media ผู้สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหารายการทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขา Thai TV Program จากงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

Asian Television Awards 2022
Asian Television Awards 2022

รายการ “Tower of Love หอคอยเพลงรัก” ได้รับรางวัล Winner ประเภท Best Game or Quiz Programme (รางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) จากงานประกาศรางวัล Asian Television Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ประเทศสิงคโปร์

รางวัลเกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"
รางวัลเกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 ด้านสังคม จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

รายการร้องข้ามกำแพง The Wall Song รับรางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2565

เวิร์คพอยท์ รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565
เวิร์คพอยท์ รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565

บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” มอบโดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่น ๆ เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

  • รินรดา รวีเลิศ รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น
  • สุภาพชาย บุตรจันทร์ รับรางวัลผู้ประกาศข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและเกษตรดีเด่น
  • ธนภัทร ติรางกูล และ กาลเวลา เสาเรือน รับรางวัลผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญดีเด่น

งานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  วันที่ 20 สิงหาคม 2565

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 รับรางวัลปกิณกะดีเด่น ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2565

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

รายการ “T- POP Stage Show” รับรางวัลรายการโทรทัศน์ส่งเสริมเพลงไทยดีเด่น งานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2565