รางวัล Thailand Zocial Awards 2021  ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย ‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2564

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

2 ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด รับรางวัลเพชรในเพลง

  • นัน อนันต์ อาศัยไพรพนา รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จากเพลง “คำตอบของชีวิต”
  • หมิว เขมจิรา วงษ์ทอง รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง “หัวใจเอิงเอย”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเพชรในเพลง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกร และ  ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกร และ ผู้ประกาศข่าวดีเด่น

ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วง “2 ข่าวใหญ่เวิร์คพอยท์” และ “ชิน สแกนโกง” เข้ารับโล่รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่น ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร๔” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564
รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564

รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ พิฆเนศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

รายการปัญญาตลาดแตก รับรางวัลรายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม มอบโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

รางวัล Maya Entertain Awards 2022
รางวัล Maya Entertain Awards 2022

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ รับรางวัลสถานีโทรทัศน์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2022
งานประกาศรางวัล Maya Entertain Awards 2022 จัดโดย บริษัทมายา 2022 จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รางวัล Maya Entertain Awards 2022
รางวัล Maya Entertain Awards 2022

รายการติ่งข่าว โดยคุณสมภพ รัตนวลี ได้รับรางวัลรายการวิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี 2022
งานประกาศรางวัล Maya Entertain Awards 2022 จัดโดย บริษัทมายา 2022 จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รางวัล Maya Entertain Awards 2022
รางวัล Maya Entertain Awards 2022

คุณศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ พิธีกรรายการเงาเผาขน ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปี 2022
งานประกาศรางวัล Maya Entertain Awards 2022 จัดโดย บริษัทมายา 2022 จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รางวัล Maya Entertain Awards 2022
รางวัล Maya Entertain Awards 2022

วง 4EVE รับรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชน ศิลปินหญิงแห่งปี 2022
งานประกาศรางวัล Maya Entertain Awards 2022 จัดโดย บริษัทมายา 2022 จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565