รางวัล Thailand Zocial Awards 2021  ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย ‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2564
รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562   รางวัลผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งดีเด่น
รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งดีเด่น

รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งดีเด่น กรกันต์ สุทธิโกเศศ จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 14 กันยายน 2562

รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  รางวัลนักแสดงตลกหญิงยอดเยี่ยม
รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลนักแสดงตลกหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลนักแสดงตลกหญิงยอดเยี่ยม สุดารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้) จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 14 กันยายน 2562

รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย
รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย

รางวัลศิลปินดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย “คุณปัญญา นิรันดร์กุล” จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 14 ก.ย.62

โล่ที่ระลึก “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” ประจำปี 2562
โล่ที่ระลึก “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” ประจำปี 2562

โล่ที่ระลึก “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” ประจำปี 2562 บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ให้การส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในการจัดทำโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 10 กันยายน 2562

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 คุณประภาส ชลศรานนท์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล วันที่ 15 สิงหาคม 2562

โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2562

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เท่ง เถิดเทิง จากเพลง “เหงาจนเงาหนี” จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 26 กรกฎาคม2562

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ปะแป้ง พลอยชมพู ลอมเศรษฐี จากเพลง “หอบฝันสู่เมืองใหญ่” จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2562