รางวัล Thailand Zocial Awards 2021  ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media

รางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ประเภทรางวัล Best Brand performance on Social Media บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จัดโดย ‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2564
รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์   หม่ำ จ๊กม๊ก
รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ หม่ำ จ๊กม๊ก

รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ หม่ำ จ๊กม๊ก พิธีกรรายการ “ซูเปอร์หม่ำ” จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 3 มีนาคม 2563

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562  ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์และปกิณกะดีเด่น
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์และปกิณกะดีเด่น

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลรายการเกมโชว์และปกิณกะดีเด่น รายการ “กล่องของขวัญ” จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562  ประเภทรางวัลรายการวัฒนธรรมดีเด่น
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลรายการวัฒนธรรมดีเด่น

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลรายการวัฒนธรรมดีเด่น จากรายการ “คุณพระช่วย” จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Thailand Zocial Awards 2020  รางวัล best entertainment on social media
Thailand Zocial Awards 2020 รางวัล best entertainment on social media

Thailand Zocial Awards 2020 รางวัล best entertainment on social media ประเภท TV Program รายการ “THE RAPPER” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

LINE TV AWARDS 2020  ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม
LINE TV AWARDS 2020 ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม

LINE TV AWARDS 2020 ประเภทรางวัลพิธีกรยอดนิยม LINE TV BEST MC กันต์ กันตถาวร จากรายการ “I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ” / “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” / “10 fight 10” มอบโดย LINE TV วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 11  สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 11 สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 11 สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น เว็บไซต์ข่าวเวิร์คพอยท์ www.workpointnews.com จัดโดย มูลนิธิคนดี(ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี

รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี จัดโดยคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 มกราคม 2563

รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ สุภาพชาย บุตรจันทร์
รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ สุภาพชาย บุตรจันทร์

รางวัลทูตพระพุทธศาสนา มาฆบูชา 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ สุภาพชาย บุตรจันทร์ จัดโดยคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 มกราคม 2563