รางวัลเกียรติยศ ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2024 (NINE ENTERTAIN AWARDS 2024)
รางวัลเกียรติยศ ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2024 (NINE ENTERTAIN AWARDS 2024)

คุณปัญญา นิรันดร์กุล รับรางวัล "บุคคลเบื้องหลังแห่งปี" เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ทำงานเบื้องหลัง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดผลงานบันเทิง หรือคนบันเทิงที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการบันเทิง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

  • รินรดา รวีเลิศ รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น
  • สุภาพชาย บุตรจันทร์ รับรางวัลผู้ประกาศข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและเกษตรดีเด่น
  • ธนภัทร ติรางกูล และ กาลเวลา เสาเรือน รับรางวัลผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญดีเด่น

งานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  วันที่ 20 สิงหาคม 2565

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 รับรางวัลปกิณกะดีเด่น ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2565

รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565
รางวัลเกียรติยศมณีเมขลา 2565

รายการ “T- POP Stage Show” รับรางวัลรายการโทรทัศน์ส่งเสริมเพลงไทยดีเด่น งานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2565

โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณสนับสนุนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565
โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณสนับสนุนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยดีตลอดมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 และพระราชทานโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 - 2565 และผู้มีอุปการคุณ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565
รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565

  • หยก รินรดา รวีเลิศ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแม่ ประจำปี 2563
  • เต้ย จักร์รินท์ ศิลา ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแม่ ประจำปี 2563
  • ไรอัล กาจบัณฑิต จำปาศิลป์ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแม่ ประจำปี 2565
  • ซัน วงศธร สมศรี ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแม่ ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 และพระราชทานโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 - 2565 และผู้มีอุปการคุณ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

2 ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด รับรางวัลเพชรในเพลง

  • นัน อนันต์ อาศัยไพรพนา รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จากเพลง “คำตอบของชีวิต”
  • หมิว เขมจิรา วงษ์ทอง รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง “หัวใจเอิงเอย”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเพชรในเพลง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกร และ  ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกร และ ผู้ประกาศข่าวดีเด่น

ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วง “2 ข่าวใหญ่เวิร์คพอยท์” และ “ชิน สแกนโกง” เข้ารับโล่รางวัล “ฐานันดร๔” สาขารางวัลพิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่น ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร๔” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564
รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564

รายการ “ปัญญาปันสุข” รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก