มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
16 กุมภาพันธ์ 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
16 กุมภาพันธ์ 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค รพ.พระนั่งเกล้า
05 กุมภาพันธ์ 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค รพ.พระนั่งเกล้า
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ปทุมธานี
31 มกราคม 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค 250,000 บาท ให้รพ.ปทุมธานี
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านให้แก่รพ.จุฬาภรณ์ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
30 มกราคม 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านให้แก่รพ.จุฬาภรณ์ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคาร รพ. และสนับสนุนการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 มกราคม 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคาร รพ. และสนับสนุนการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
มูลนิธิเวิร์คพอยท์ฯ  มอบเงิน 1 ล้าน ให้รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
26 มกราคม 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์ฯ มอบเงิน 1 ล้าน ให้รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้ รพ.ศิริราช
25 มกราคม 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้ รพ.ศิริราช
เวิร์คพอยท์ ส่งความสุขมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2567
11 มกราคม 2567
เวิร์คพอยท์ ส่งความสุขมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2567
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศลส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติครบ 110 เครื่อง
25 ธันวาคม 2566
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศลส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติครบ 110 เครื่อง
โครงการ "คนไทยช่วยคนไทย" มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้ รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2566
โครงการ "คนไทยช่วยคนไทย" มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้ รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้รพ.พระนั่งเกล้า
27 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้รพ.พระนั่งเกล้า