การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

05 เมษายน 2567

เอกสารย้อนหลัง

วันที่
กิจกรรม
05 เมษายน 2567 (14:00 - 16:00)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
03 เมษายน 2566 (14:00 - 16:00)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
07 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
08 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 มิถุนายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562
12 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
05 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13 กันยายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
25 พฤษภาคม 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2560
04 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 มีนาคม 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2559