ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์
ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน
ผลการดำเนินงาน ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
อัตรากำไรขั้นต้น
%
อัตราการกำไรสุทธิ
%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

05 เมษายน 2567

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
workpoint