ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 32 ปี ในกลุ่มธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สื่อรายการเพื่อความบันเทิง โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ
โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปแยกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้