เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“เวิร์คพอยท์” หรือ “บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2532 โดย นายปัญญา นิรันดร์กุล และ นายประภาส ชลศรานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงทางโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท
โดยรายการโทรทัศน์รายการแรกของบริษัท ได้แก่ เวทีทอง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นก้าวแรกของบริษัทในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยนับตั้งแต่นั้นบริษัทได้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ อีกมากมาย
ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 452.09 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักอันประกอบไปด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจการรับจ้างจัดงาน 3) ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที 4) ธุรกิจอื่น
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ชม สร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจและมอบความบันเทิงให้กับผู้ชม “ช่องเวิร์คพอยท์ 23”
ธุรกิจการรับจ้างจัดงาน
รับจ้างจัดงานเพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของลูกค้า BEX สร้างสรรค์กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อย่างครบวงจร งานเทศกาล งานคอนเสิร์ต งานสัมมนา งานพิธีการ หรือการประชุมระดับชาติต่าง ๆ
ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที
ธุรกิจจัดการแสดงทั้งในรูปคอนเสิร์ตและละครเวที นำโดยนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม มีเสียงร้องที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับฉาก แสง สี เสียงในระดับสากล
ธุรกิจอื่น ๆ
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างครบวงจร รวมการให้บริการพื้นที่โรงละคร ธุรกิจบริหารศิลปิน และธุรกิจภาพยนตร์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ช่อง Workpoint

โดยช่องโทรทัศน์ดังกล่าวออกอากาศในระบบดิจิทัล ภายใต้ “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ” หรือ “ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี” ซึ่งถือโดยบริษัทย่อย

โดยบริษัทมีนโยบายที่เน้นการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ โดยแต่ละรายการโทรทัศน์ของบริษัทนั้นล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จ สามารถวัดได้จากรางวัลต่าง ๆ บริษัทยังได้ลงทุนผ่านทางบริษัทย่อยต่าง ๆ โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยในเครือสามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ:
- สิทธิการออกเสียงของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ 1 หุ้น : 1 เสียง
- ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงสื่อออนไลน์และธุรกิจขายรูปแบบรายการ
- ธุรกิจจัดงานแสดงและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที รวมถึงธุรกิจโรงละคร