บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและสร้างสรรค์สื่อบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการส่งมอบสาระบันเทิงและความสุขแก่คนไทย ทุกเพศทุกวัยและต่างประเทศทั่วโลก
ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิต ผนวกเข้ากับการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดเป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจการรับจ้างจัดงาน 3) ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที และ 4) ธุรกิจอื่น ๆ
ปี แห่งความคร่ำหวอด
จากจุดเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2532 ที่เวิร์คพอยท์ได้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ในแบบฉบับของตนเองอันโดดเด่น ซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์ไทย และยังคงความเป็นเอกลักษณ์มาจวบจนปัจจุบัน
ธุรกิจหลัก
บริษัทได้ขยายกิจการไปยังธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและตอบโจทย์ธุรกิจอย่าง ครบวงจร
บริษัทในเครือ
ผนึกกำลังต่อยอดศักยภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ครอบคลุมและรองรับการเติบโตในอนาคต

ธุรกิจรายการโทรทัศน์

บริษัทดำเนินธุรกิจรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่องทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล “ช่องเวิร์คพอยท์ 23” และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการจำหน่าย ลิขสิทธิ์รายการโดยฝีมือการสร้างสรรค์ของบริษัทในทั่วโลก
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจรับจ้างจัดงาน

ให้บริการจัดงานและกิจกรรมแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่กิจกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงกิจกรรมขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าว งานเทศกาล สัมมนา พิธีการ หรือการประชุมระดับชาติรวมไปถึงงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที

ธุรกิจความบันเทิงที่บริษัทนำเสนอทั้งในรูปแบบคอนเสิร์ตและละครเวที โดยนักร้องนักแสดงมืออาชีพและการผลิตระดับสากล ณ โรงละครของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการให้บริการพื้นที่โรงละคร ธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างครบวงจร
ดูเพิ่มเติม