บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจย่อย ได้แก่
1) ธุรกิจการให้บริการพื้นที่โรงละคร
2) ธุรกิจบริหารศิลปิน
3) ธุรกิจภาพยนตร์
01
ธุรกิจการให้บริการพื้นที่ โรงละคร

นอกเหนือจากการใช้พื้นที่ “โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ” ในการจัดการแสดงของบริษัทแล้วนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

โดย “โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ” ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับศิลปะการแสดงแห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพมหานคร ศูนย์รวมการแสดงทุกประเภท อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที โขน บัลเลต์ หรือการแสดงศิลปะประเภทต่าง ๆ และด้วยจำนวนที่นั่งของโรงละครซึ่งอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ รวมถึงมีการออกแบบพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามลักษณะของการแสดงนั้น ๆ อีกทั้งยังมีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเสมือนจุดนัดพบ และศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์อันหลากหลายรูปแบบของคนไทย มีการคมนาคมที่สะดวก ทำให้ธุรกิจการให้บริการพื้นที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชมการแสดง และผู้ประกอบการที่สนใจจัดการแสดง

ธุรกิจการให้บริการพื้นที่โรงละคร สามารถแบ่งพื้นที่การให้บริการได้ดังนี้

  • The Theatre โรงละครขนาด 1,069 ที่นั่ง
  • The Playhouse ห้องขนาด 200 ที่นั่ง (สามารถจัดเวทีการแสดงหรือจัดสัมมนาได้)
  • The Studio ห้องขนาด 40 ที่นั่ง (สามารถจัดการแสดงละครเวทีโรงเล็กได้)

เว็บไซต์: www.siampicganesha.com

02
ธุรกิจบริหารศิลปิน

บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารศิลปิน ภายใต้นโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์คุณภาพผลงานและพัฒนาศิลปินในสังกัด ให้มีความสามารถที่หลากหลายเป็นมืออาชีพ ซึ่งบริษัทให้บริการประสานงานจัดหาและวางแผนงานให้กับกลุ่มศิลปินในสังกัดของบริษัท ในรูปแบบงานว่าจ้าง คอนเสิร์ต อีเว้นท์และงานพรีเซนเตอร์ต่าง ๆ

โดยปัจจุบันมีกลุ่มศิลปินที่สามารถแบ่งตามสังกัดได้ดังนี้

  • ศิลปินภายใต้สังกัดเวิร์คพอยท์
  • ศิลปินภายใต้สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ด
  • ศิลปินภายใต้สังกัดเพลงเอก
  • ศิลปินภายใต้สังกัด XOXO ENTERTAINMENT
  • ศิลปินภายใต้สังกัด SKYBOX
03
ธุรกิจภาพยนตร์

บริษัทประกอบธุรกิจภาพยนตร์ โดยผ่านการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ มากมาย โดยที่ผ่านมาภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนล้วนได้รับความนิยมจากผู้ชมและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ อาทิเช่น “อีเรียมซิ่ง”, “ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก” และ “ไบค์แมน 2” เป็นต้น