รางวัลเกียรติยศ ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2024 (NINE ENTERTAIN AWARDS 2024)
รางวัลเกียรติยศ ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2024 (NINE ENTERTAIN AWARDS 2024)

คุณปัญญา นิรันดร์กุล รับรางวัล "บุคคลเบื้องหลังแห่งปี" เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ทำงานเบื้องหลัง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดผลงานบันเทิง หรือคนบันเทิงที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการบันเทิง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติสึนามิ Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of Media)
รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติสึนามิ Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of Media)

รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติสึนามิ Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of Media) รางวัลชมเชย ผู้สื่อข่าวดีเด่นด้านภัยพิบัติสึนามิ “Merit Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of Media)” ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ 23 มอบโดย ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติดีเด่น ประจำปี 2563 “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)”
รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติดีเด่น ประจำปี 2563 “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)”

รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติดีเด่น ประจำปี 2563 “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” ประเภทรางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น workpointTODAY จัดโดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น  สุภาพชาย บุตรจันทร์
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น สุภาพชาย บุตรจันทร์

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น สุภาพชาย บุตรจันทร์ จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่น บรรจง ชีวมงคลกานต์
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่น บรรจง ชีวมงคลกานต์

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่น บรรจง ชีวมงคลกานต์ รายการ “บรรจงชงข่าว” จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลพิธีกรชายดีเด่น ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ จากรายการ “ชิงร้อย ชิงล้าน” จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น
รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น

รางวัล Maya Awards 2020 (มายามหาชน ประจำปี 2563) ประเภทรางวัลรายการทีวีที่ส่งเสริมและให้กำลังใจสังคมดีเด่น รายการ “ปัญญาปันสุข” จัดโดย มายา แชนแนล ผู้ผลิตสถานีโทรทัศน์ข่าวบันเทิง 24 ชม. และสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารมายา แชนแนล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ
รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ

รางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระแม่ธรณี” รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์พระพันปีหลวงฯ แม่พระแห่งแผ่นดิน” เต้ย จักร์รินท์ ศิลา จัดโดยสมาคมสตรีไทยสากล ร่วมกับ 10 หน่วยงานสมาคมฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2563

รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้
รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้

รางวัลหน่วยงานทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่ รายการ “ไมค์หมดหนี้” มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ในงานจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 วันที่ 20 สิงหาคม2563