มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศลส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติครบ 110 เครื่อง

25 ธันวาคม 2566

ส่งมอบครบเรียบร้อย สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 110 เครื่อง ในโครงการ “คนไทยช่วยคนไทย” ซึ่งมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ได้จัดทำขึ้น มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 17 โรงพยาบาล เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้มีเครื่องครุภัณฑ์ที่ทันสมัยไปใช้ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยแต่ละโรงพยาบาลก็นำไปส่งต่อเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้นำกลับไปใช้ที่บ้าน รวมถึงผู้ป่วยจากโรคอื่น ๆ ในระยะสุดท้ายที่ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน โดยเป็นการรักษาแบบประคับประคอง

โครงการ “คนไทยช่วยคนไทย” มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ มีความมุ่งหวังในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ส่งผลให้เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัตินี้จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้าน เพราะคนป่วยหลายคนที่อาจจะต้องพึ่งพาออกซิเจนตลอดเวลา หากไม่มีเครื่องผลิตออกซิเจนนี้ก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ โครงการ “คนไทยช่วยคนไทย” มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ จึงช่วยให้ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอยู่ร่วมกับครอบครัวได้

โรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ ดังนี้

 1. รพ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 2. รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 3. รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 4. รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่
 5. รพ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 6. รพ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 7. รพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 9. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 10. รพ. พล จ.ขอนแก่น
 11. รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 12. รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 13. รพ. ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 14. รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
 15. รพ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 16. รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 17. รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อไป สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ที่มูลนิธิจะจัดทำได้ IG และ Fanpage Facebook : มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล