มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบเครื่องวัดความดันเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

30 พฤษภาคม 2564

เมื่อ 30 พ.ค.64 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19