มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์และเครื่องช่วยหายใจให้รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ

17 พฤษภาคม 2564

17 พ.ค. มูลนิธิเวิร์คพอยท์และรายการปัญญาปันสุข Live เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ และเครื่องช่วยหายใจ ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 28,425,350.59 บาท นำไปซื้อเครื่องออกซิเจไฮโฟลว์ จำนวน 65 เครื่อง มอบให้ 42 รพ. และเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 36 เครื่อง มอบให้ 19 รพ.