มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนด้านสาธารณสุขในเขตกทม. นนทบุรี และปทุมธานี

31 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบน้ำดื่ม 25,000 ขวดให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ใน กทม.,นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำงานหนัก เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19