“ส่งใจถึงพ่อหลวงด้วยคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดจากหัวใจ”

21 ตุลาคม 2559

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งคลิปวิดีโอของตนเอง  จะพูด จะร้องเพลง หรือจะลงมือ“ทำ” สิ่งดีๆได้ไม่จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่า  เราเคารพรักและพร้อมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของ “พ่อ”

คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ง่ายๆ เพียงแค่

 1. ถ่ายคลิปวิดีโอความในใจหรือกิจกรรมใดๆก็ได้ ที่สื่อถึงความเคารพต่อพ่อหลวง ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
 2. โพสต์คลิปวิดีโอที่คุณถ่าย มาใน Inbox หรือ คอมเมนท์ใต้ภาพ ในเฟสบุ๊กแฟนเพจ Workpoint Entertainment
  ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559 
 3. ทีมงานจะคัดเลือกเรื่องราวที่ประทับใจ เพื่อนำมาประกอบใน Music video เพลงเพื่อในหลวง ร่วมกับศิลปินและดาราของ Workpoint

 

*เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

 1. ภาพและเสียงที่ส่งเข้ามาร่วมแคมเปญทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Workpoint Entertainment
  โดยทางบริษัทมีสิทธิในการนำไปเผยแพร่และดัดแปลงตามความเหมาะสม ในจุดประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 2. ผลงานที่ส่งมาต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆมาก่อน
 3. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของสิ่งที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 4. การส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแคมเปญ ถือว่าผู้ส่งผลงานทุกท่านตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ