เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสมัครเข้าประกวด “ศิลปินเสภาวายุภักษ์”

14 กันยายน 2558

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดแต่งกลอนสดขับเสภา ระดับประเทศ ศิลปินเสภาวายุภักษ์ ในรายการคุณพระช่วย ชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน
- ผู้เขียนกลอน ๑ คน
- ผู้ขับเสภา ๑ คน 
รับสมัครและคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๘๓๓ ๒๓๙๙  , ๐ ๙๑๐๑๐ ๑๗๖๗