“ปัญญาปันสุข 2023” รับรางวัล “ประชาบดี” ประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566

28 กันยายน 2566

เรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจ สำหรับรายการ“ปัญญาปันสุข 2023” รายการดีทางช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 ซึ่งช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในทุกอาชีพ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายการมาโดยตลอด ล่าสุดในงานมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และ 2566 รายการ “ปัญญาปันสุข 2023” ได้รับรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีอุทิศตนเพื่อสังคม ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

นอกจากรายการ “ปัญญาปันสุข 2023” แล้ว น้าโย่ง เชิญยิ้ม 1 ใน 3 น้า “จำอวดหน้าจอ” ก็ได้รับรางวัลประชาบดี ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565 อีกด้วย

“รางวัลประชาบดี” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่นำต้นแบบมาจาก “พระประชาบดี” เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก